Uppfinnarens dilemma

av Eva Zwahlen

Vilken uppfinnare drivs enbart av att tjäna pengar? Jag har aldrig stött på någon. De flesta uppfinnare vill lösa ett problem, ett problem de själva har eller som de ser att många människor har. Ibland utgår uppfinningen från behovet och inget specifikt problem. Det var så jag kom på min uppfinning. Jag såg behovet av vackra rum. Jag såg också hur det skulle göras på ett nygammalt sätt. Att man sen lyckas värpa ett guldägg är ju ingen drivkraft. Det bara blev så.

Jag har burit omkring på guldägget under lång tid och sett girighetens fula tryne många gånger under årens lopp.  Jag har lyckats parera girighetens drag utan att ägget gått i krasch. Visst har jag tappat kontrollen över skeendena många gånger, men på något konstigt sätt har ägget alltid kommit tillbaka. Ibland måste man locka med det för att  komma vidare. Av erfarenhet vet jag att kapitalet vill ha säkerhet i rättigheterna. Varför? Litar kapitalet inte på uppfinnaren? Varför ska kapitalet ha säkerheter i något som de inte har värpt fram. Guldägget finns ju redan. Uppfinnaren ber om finansiering för att kläcka fram det. Det är väl det riskkapitalet är till för.

Risken att driva företag är alltid stor och yttre faktorer som näringsidkaren inte styr över kan många gånger stjälpa företag. Om då rättigheterna till uppfinningen ligger i företaget mister uppfinnaren möjlighet att börja om. Om kapitalet har säkerheter i rättigheterna övergår rättigheterna i kapitalets ägo. Vad ska de med dem till? Utan uppfinnaren är ofta rättigheterna värdelösa.

För att lösa dilemmat valde jag att spela ett nytt kort. Jag bildade en stiftelse och skrev över alla rättigheter till stiftelsen. När frukterna så småningom kan skördas kommer de alla till del eftersom stiftelsen har ett allmännyttigt syfte.  Jag hoppas att de finansiella institutionerna också kan se fördelarna med detta.

Dekorationspanel Solö. Design Eva Zwahlen.
Alla rättigheter ägs av stiftelsen Sundare Liv.