Om Stiftelsen

Stiftelsen Sundare Liv grundades den 22 juni 2020. Syftet är att bevara biologisk mångfald.

Zwahlenska miljömetoden är uppfinningen som kostnadseffektivt trycker mönster på homogent trä för interiört bruk. Uppfinningen har fem tydligt positiva effekter på miljön:

  1. Förnyelsebar råvara i form av trä från uthålligt skötta skogar förädlas med vattenburen färg i slutet system.
  2. Värdehöjningen sker med design vilket inte kräver mer resurser
  3. Lättar på trycket på ekskogarna som har mycket hög biologisk mångfald och därför bör lämnas ifred. Använder furu och gran istället.
  4. Produkterna binder koldioxid i hela sin användning, produkterna utgör en kolsänka.
  5. Stiftelsen Sundare Liv ger bidrag till projekt som skyddar biologisk mångfald.

Mönster Solö på dekorationspanel av massivt trä, Roslagen.