Om Stiftelsen

Stiftelsen Sundare Liv grundades den 22 juni 2020. Syftet är att bevara biologisk mångfald.

Stiftelsen licensierar ut rättigheterna att tillverka enligt Zwahlenska Miljömetoden. Med medlen från licenserna ger Stiftelsen bidrag till projekt som gynnar den biologiska mångfalden.

Zwahlenska miljömetoden är uppfinningen som kostnadseffektivt trycker mönster på homogent trä för interiört bruk. Uppfinningen har fem tydligt positiva effekter på miljön:

  1. Förnyelsebar råvara i form av trä från uthålligt skötta skogar förädlas med vattenburen färg i slutet system.
  2. Värdehöjningen sker med design vilket inte kräver mer resurser
  3. Lättar på trycket på ekskogarna som har mycket hög biologisk mångfald och därför bör lämnas ifred. Använder furu och gran istället.
  4. Produkterna binder koldioxid i hela sin användning, produkterna utgör en kolsänka.
  5. Licensavgift betalas till stiftelsen Sundare Liv som ger bidrag till projekt som skyddar biologisk mångfald.

På så sätt kan man säga att Zwahlenska Miljömetoden är både en teknisk, epistemisk och fronesisk innovation utifrån Aristoteles sätt att delade upp kunskapen i tre delar techne, episteme  och fronesis d.v.s. handens, tankens och etikens kunskap.

Mönster Solö på dekorationspanel av massivt trä, Roslagen.