ett sundare liv bygger naturkapital

Stiftelsen Sundare Liv stödjer biologisk mångfald utifrån ett allmännyttigt syfte.

Stiftelsen grundades 2020 då Stiftelsen Sundare Liv
fick samtliga rättigheter för uppfinningen
Zwahlenska Miljömetoden i gåva.

Stiftelsen Sundare Liv äger också varumärket Sunda Rum.

Konsumtion av produkter märkta med Sunda Rum generar alltid pengar
till ökad biologisk mångfald genom stiftelsen Sundare Livs bidrag.

Varumärkeslöfte från Sunda Rum

Sunda Rum skapar sunda rum
Sunda Rum håller kvalitet
Sunda Rum följer och skapar trender
Sunda Rum engagerar sig i biologisk mångfald
Sunda Rum värnar naturkapitalet och inspirerar till hållbar livsstil