Om Styrelsen

Styrelsen för stiftelsen Sundare Liv består av tre personer.

Anders Bosenius, ordförande

Anders vill engagera sig för att insikten om att vi lämnar över klotet i dåligt skick till våra barn och kommande generationer skär djupare och djupare i samvetet. Anders känner att det är oansvarigt att vara passiv och det här är det bästa sättet som han kan bidra till en livsnödvändig förändring.

Bengt Henricson, ledamot

Bengt vill engagera sig för att Zwahlenska Miljömetoden är en högintressant innovation med bekräftat stor kommersiell potential. Att tekniken i samspel med konceptet Sunda Rum även gör det möjligt att rädda ovärderliga naturmiljöer och bidra till en sundare och mer hållbar byggbransch är en stor bonus och helt rätt i tiden.

Eva Zwahlen, grundare

Eva grundade stiftelsen för att skydda rättigheterna för uppfinningen Zwahlenska Miljömetoden. Hon vill bidra till fler vackra, sunda rum  och samtidigt göra skillnad på riktigt för den biologiska mångfalden.

Gravyrtryckta eklister tillverkade med Zwahlenska Miljömetoden och dörrblad och karmar i äkta ek bildar en helhet som sparar värdefulla ekar i naturen. Rätt typ av ek på rätt plats. En stor del av ekskogarna sköts uthålligt, medan andra skövlas. Medveten konsumtion bidrar till sunda rum.