Zwahlenska Miljömetoden

Uppfinningen är sprungen ur ökat behov av sunda byggmaterial som samtidigt är estetiskt tilltalande.  Med uppfinningen rationaliserades hantverket ådringsmålning, marmorering och dekorationsmålning. Träprodukternas grafiska uttryck adderas i industri istället för på plats i rummet.

Uppfinningen består i en kombinationen av djuptryck, flexografi och industriell ytbehandling  samt traditionell industriell hantering av trä i produktionsflöden. Uppfinningen löser på så sätt problemet att kostnadseffektivt mönstertrycka solitt trä. Uppfinningen skyddas av patent och föranvändarrätter.

Om produkterna och metoden

Med uppfinningen kan flera olika inredningsprodukter och komponenter tillverkas.

Dekorationspaneler har mönstertryck direkt på spontad panel. Dekorationspanelerna kan varieras i det oändliga och öppnar upp oändliga designmöjligheter tack vara flexibilitet i mönster, mått, glans, ytstruktur samt flexibilitet i monteringen.

Akustiktak och akustikväggar i ribbsystem. Med gravyrtryckt trä som efterliknar ek, ask, tropiskt trä eller något annat t.ex. marmor står sig akustiktak tillverkade med Zwahlenska Miljömetoden sig väl i konkurrensen eftersom ett billigare och lättare material kan användas för samma ändamål.

Med exemplet ljuddämpande ribbvägg som efterliknar marmor inser man möjligheterna arkitekter och designers får att åstadkomma helt nya uttryck.

Lister, fönstersmygar, distanser mm finns i flertal träslagsimitationer och färgkombinationer tillverkade enligt Zwahlenska Miljömetoden.

Ribbor och spaljéer. Mönstertrycket kan läggas på alla sidor av en produkt vilket möjliggör helt nya grafiska uttryck på inredningsdetaljer som ribbor och spaljéer.

Rumsavskiljare. Möjligheten till att göra lätta och stadiga rumsavskiljare som samtidigt ger rummet en unik karaktär är oändliga. 

Balkar och pelare. Även material i grova dimensioner och långa längder går att förse med mönster. Balkar eller pelare med rustika mönster inspirerade från vikingatiden eller någon annan epok är möjliga att tillverka.

Golv måste tåla slitage. Det som avgör golvets prestanda är hårdheten på stommen samt slitytans kvalitet. Med träslagen bok eller björk som finns i uthålliga mängder får man en hård stomme där mönster av ek, panga-panga, merbau e.t.c. kan efterliknas. Mönstret täcks med en slitstark golvlack.

Produkterna har betyg A i miljöklassningssystemet Sunda Hus. Med Zwahlenska Miljömetoden skapas sunda rum med produkter från Sunda Rum.

Med designat trä får rummet yta och konstruktion med samma produkt. 

Akustiktak kulör Fjoling

Akustikribbtak i standardkulör Fjoling

Mönstret appliceras på naturligt trä. Virkets struktur med årsringar och kvistar bidrar till det färdiga resultatet. Den vattenburna färgen följer underlaget och mönstertrycket samverkar med den naturliga ådringen. När de färdiga produkterna byggs in i inredningar är det just det naturliga träet som skapar sunda rum.

Färgsystemet som tillämpas är vattenburet, vilket innebär att lösningsmedlet är vatten. Tvättvatten renas i processen där vatten och bindemedel separeras. Rent vatten och brännbar torkad färg blir restprodukterna vid tillverkning enligt Zwahlenska Miljömetoden.

Design

Produkterna tillverkade med Zwahlenska Miljömetoden hanteras juridiskt som brukskonst när designen är unik och kan betraktas som ett konstnärligt arbete. Stiftelsen Sundare Liv hanterar rättigheter till designen och produkterna.

Dekorationspanel med mönster Solö. Interiör från Sjöstugan på ön Solö i Roslagen.