Författararkiv: admin

Om admin

Stiftelsen Sundare Liv hanterar rättigheterna för uppfinningen Zwahlenska miljömetoden. Licenspengarna används till att gynna biologisk mångfald.

Miljöindustrialism och biosfäriska lösningar

Av Anders Bosnius

Vi som växte upp på 70- och 80-talen kommer ihåg hjälten McGyver, som med sin sinnesnärvaro och uppfinningsrikedom löste svåra problem. Med bland annat sin schweiziska armékniv löser han svårigheter på ett respektfullt sätt gentemot både människor och miljö. Han använder inte skjutvapen och han värnar om allt levande och miljö.

Idag ser vi tydligt behovet av kreativa människor som skapar nya schweiziska arméknivar som kan lösa våra samtida problem och samtidigt sträva mot visionen om ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Byggbranschens dilemma

av Bengt Henricson

I visa branscher går utvecklingen snabbt, så snabbt att de anställda själva knappt hänger med. I andra branscher går det långsammare, ibland så långsamt att en revolutionerande förändring knappt noteras från ett år till ett annat. Byggbranschen är ett sådant exempel där det nu pågår en process som kommer att förändra sektorn i grunden. Det finns ett antal drivkrafter som tvingar fram den förändring vi nu ser. Dessa är:

Läs mer

Livsstilsresiliens

av Eva Zwahlen

Resiliens är ett svårt ord som betyder motståndskraft, elasticitet… Ordet används ofta när man talar om ekosystem och beskriver ett ekosystems förmåga att utstå störningar och återhämta sig efter störningar. Bränder, överbete, stormar, giftexponering, klimatförändringar stressar ekosystem och får de ur balans. Om ekosystemet återgår till sitt ursprungliga läge efter störningen är det resilient. Om störningen är för stor eller om ekosystemet utarmats på sin resilient kan ekosystemet nå en tipping point och anta ett annat läge. Det kan bli till det bättre för vissa arter, men till det sämre för det stor flertalet. Läs mer

Framtiden stakas ut i svunna tiders spår

Av Inger Henricson

En över tvåhundra år gammal träbänk från en fäbod i södra Lappland, sänder hälsningar, inte bara till oss som lever nu, utan vidare långt in i framtiden. Till fäboden vid Dopaberget har besökare kommit och gått, vilat en stund på bänken och som tack ristat sina namn eller bomärken i träet. När hela översidan var fulltecknad vände de på bänken och fyllde även dess undersida med sina namn, hälsningar och hemliga kärleksbekännelser. Läs mer

Varför biologisk mångfald?

av Eva Zwahlen

Är biologisk mångfald viktig och för vem? Tidigare generationer har tagit naturen för given. Vi som passerat de femtio har levt livet i en utförsbacke vad gäller biologisk mångfald. Utarmningen av naturen är en långsam process som man inte ser som ung, man föds ju in i världen så som den ser ut. Ju äldre man blir desto fortare upplever man att naturen förändras. Är det min upplevelse av förändringen eller är det processen som går i allt snabbare takt? Läs mer

Uppfinnarens dilemma

av Eva Zwahlen

Vilken uppfinnare drivs enbart av att tjäna pengar? Jag har aldrig stött på någon. De flesta uppfinnare vill lösa ett problem, ett problem de själva har eller som de ser att många människor har. Ibland utgår uppfinningen från behovet och inget specifikt problem. Det var så jag kom på min uppfinning. Jag såg behovet av vackra rum. Jag såg också hur det skulle göras på ett nygammalt sätt. Att man sen lyckas värpa ett guldägg är ju ingen drivkraft. Det bara blev så.

Läs mer

Varför en stiftelse?

av Eva Zwahlen

Ställ dig frågan ”varför” fem gånger och du hittar grundorsaken, finns det ett talesätt som säger. Jag tror inte att det räcker med fem gånger för att finna svaret på denna komplexa fråga. Ställer du frågan ”varför” till olika personer får du också olika svar. Under fliken Om styrelsen kan du läsa hur styrelsens medlemmar har svarat på frågan. Så varför har vi bildat stiftelsen Sundare Liv? Här kommer ett försök till ett lite längre svar. Läs mer