Kategoriarkiv: Innovation

Handlar om snille, makt och pengar

Miljöindustrialism och biosfäriska lösningar

Av Anders Bosnius

Vi som växte upp på 70- och 80-talen kommer ihåg hjälten McGyver, som med sin sinnesnärvaro och uppfinningsrikedom löste svåra problem. Med bland annat sin schweiziska armékniv löser han svårigheter på ett respektfullt sätt gentemot både människor och miljö. Han använder inte skjutvapen och han värnar om allt levande och miljö.

Idag ser vi tydligt behovet av kreativa människor som skapar nya schweiziska arméknivar som kan lösa våra samtida problem och samtidigt sträva mot visionen om ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Byggbranschens dilemma

av Bengt Henricson

I visa branscher går utvecklingen snabbt, så snabbt att de anställda själva knappt hänger med. I andra branscher går det långsammare, ibland så långsamt att en revolutionerande förändring knappt noteras från ett år till ett annat. Byggbranschen är ett sådant exempel där det nu pågår en process som kommer att förändra sektorn i grunden. Det finns ett antal drivkrafter som tvingar fram den förändring vi nu ser. Dessa är:

Läs mer

Uppfinnarens dilemma

av Eva Zwahlen

Vilken uppfinnare drivs enbart av att tjäna pengar? Jag har aldrig stött på någon. De flesta uppfinnare vill lösa ett problem, ett problem de själva har eller som de ser att många människor har. Ibland utgår uppfinningen från behovet och inget specifikt problem. Det var så jag kom på min uppfinning. Jag såg behovet av vackra rum. Jag såg också hur det skulle göras på ett nygammalt sätt. Att man sen lyckas värpa ett guldägg är ju ingen drivkraft. Det bara blev så.

Läs mer

Varför en stiftelse?

av Eva Zwahlen

Ställ dig frågan ”varför” fem gånger och du hittar grundorsaken, finns det ett talesätt som säger. Jag tror inte att det räcker med fem gånger för att finna svaret på denna komplexa fråga. Ställer du frågan ”varför” till olika personer får du också olika svar. Under fliken Om styrelsen kan du läsa hur styrelsens medlemmar har svarat på frågan. Så varför har vi bildat stiftelsen Sundare Liv? Här kommer ett försök till ett lite längre svar. Läs mer