Om Designaxeln

Sunda Rums designaxel går från design av Biologisk Mångfald till design av Sunda Rum. Kärnverksamheten i stiftelsen Sundare Liv är att skapa god design för Sunda Rum som i sin tur generar medel för att skapa god design för Biologisk Mångfald. För att göra verklighet av orden har stiftelsen skapat ett verkställande utskott – Designaxeln – som består av medlemmarna Anna Lexne, Jonas Wäglind och Eva Zwahlen.

Anna Lexne har ett holistisk tänkande samt djup kunskap inom biologi. Anna vill vara med och förverkliga idén om att god rumsdesign kan bidra till att bevara biologisk mångfald. Anna ser kopplingen mellan mönsterdesign och design av hotade arters livsmiljö som två sidor av samma mynt.

Jonas Wäglind har lång erfarenhet av att återställa livsmiljöer för hotade arter. Genom att också engagera sig för goda livsmiljöer för människan vidgar Jonas sitt engagemang och ser samtidigt möjligheter att skala upp arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

Eva Zwahlen binder ihop axeln med sin långa erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning. Att omforma designidéer till konkreta produkter är hennes styrka. Hennes vision är att ekonomisk aktivitet ska utmynna i positiva ekologiska resultat. Visionen omsätts i handling genom Stiftelsen Sundare Liv aktiviteter.