Varför biologisk mångfald?

av Eva Zwahlen

Är biologisk mångfald viktig och för vem? Tidigare generationer har tagit naturen för given. Vi som passerat de femtio har levt livet i en utförsbacke vad gäller biologisk mångfald. Utarmningen av naturen är en långsam process som man inte ser som ung, man föds ju in i världen så som den ser ut. Ju äldre man blir desto fortare upplever man att naturen förändras. Är det min upplevelse av förändringen eller är det processen som går i allt snabbare takt?

Tyvärr det sistnämnda. Hur hanterar man den insikten? Det enda jag vet är att jag vill ägna den tid jag har kvar här jorden till att hjälpa till med att bromsa utarmningen. Att skapa gemensamma resurser i ett system är då naturligtvis ännu bättre. Det är det vi vill göra genom Stiftelsen Sundare Liv.

Men varför är biologisk mångfald viktig? Räcker det inte med att de djur och växer som vi människor nyttjar överlever? Varför ska vi bry oss om alla de andra arterna och om arter som vi inte ens känner till eller inte har någon nytta av?

Livets väv hänger ihop. När vi stressar ekosystemen som vi gör och miljön förändras i allt snabbare takt hinner inte evolutionen med. Fler arter dör ut, än vad som nyskapas genom den evolutionära processen. Mänskligheten har ett klart riskbenäget beteende i förhållande till naturen. Vi är helt beroende av fungerande ekosystem, precis som alla andra arter.

1970 var det år då mänskligheten förbrukade mer resurser än vad jorden hann med att producera. Nu infaller over-shoot-day när ett halvt år har gått för jorden som helhet. För Sverige infaller dagen tidigare. Vore det inte bättre att ha en lite säkerhetsmarginal istället.

Give me a level long enough and I will move the World. Ja så kan man ju tänka för att peppa sig själv till att göra det svåra. När vi är många som hjälps åt behöver inte hävstången vara riktigt så lång.