Kategoriarkiv: z- Alla kåserier -z

Kåserierna är skrivna av styrelsemedlemmar för Sundare Liv och människor som står stiftelsen nära.

Varför en stiftelse?

Hur idén om att rädda regnskogen blev stiftelsen för att bevara biologisk mångfald.
av Eva Zwahlen

”Det är bågen som ger pilen dess riktning och kraft”. Vi stirrar oss ofta blinda på målet, men inser inte vad som krävs för att nå det. Många gånger bortser vi från bågen och tänker att den är given. Vi sätter ändå upp ambitiösa målsättningar, som just förblir målsättningar när de inte ställs i relation till styrka och kompetensen hos den eller de som ska uppnå målen.

Lite så var det när jag för länge sedan uttalade visionen om att rädda regnskogen. Idén byggde på att med hjälp av grafisk design förädla svenskt trä och på så sätt bidra till att rädda regnskogen genom att efterlikna tropiska träslag. Det var inget fel på själva ansatsen och visionen, men bågen var för bräcklig. Efter många års arbete med att stärka bågen är tiden mogen för att åter spänna den och sikta mot målet. Grundidén är densamma, men kraften i bågen en annan. Det gör att målet är möjligt att nå. Rädda regnskogen blev en metafor för att bevara den biologiska mångfalden.

Det största hotet mot biologisk mångfald är att arter dör ut p.g.a. att deras livsmiljöer minskar. Därtill kommer hoten från miljögifter, för högt jakt- och fisketryck samt konkurrens från invasiva arter. Minskande populationerna och fragmenterade livsmiljöer gör att arter utsätts för ökad risk för utdöende p.g.a. slumpmässiga variationer i miljön och reproduktionen.

Att rädda den biologiska mångfalden kräver kunskap och kostar pengar. Å andra sidan är vår egen existens helt beroende av den biologiska mångfalden, vilket borde leda till aktsamhet. En stor del av de grödor vi äter har pollinerats av insekter. Vad händer med vår mat om de försvinner? På lång sikt har vi inget val. Hotet mot den biologiska mångfalden är också hotet mot vår egen art.

Varje människa känner säkert i grund och botten att vi är helt beroende av naturen, men när det kommer till de val vi gör som individer, grupper och på samhällsnivå har vi ändå svårt att prioritera naturen. Naturen höjer inte sin röst. Den tiger.

Målet för alla samhällen på jorden måste vara att bevara den biologiska mångfalden som vi har kvar. Takten som arter försvinner med är idag 1000 gånger högre än var den var i förindustriell tid. Behovet av systemförändringar har aldrig varit större.

Det är här vi ser att vi kan göra skillnad. Stiftelsen Sundare Liv grundades för att genom ekonomisk aktivitet generera pengar för att bevara biologisk mångfald. Genom att höja förädlingsgraden på svenskt trä kommer pengar att generas till nytta för den biologiska mångfalden.

Förädlingsgraden behöver därmed höjas avsevärt, vilket kräver ett nytänkande i alla led.

Vi skapade därför varumärket Sunda Rum som ger ett tydligt löfte för hållbarhet. Vi utvecklade en metod för att höja förädlingsvärdet på svenskt trä med hjälp av grafisk design, vi utvecklade produkter som håller kvalitet och är möjliga för många att köpa, vi utvecklade processer för miljövänlig tillverkning. När tillverkningen väl kommer igång kommer vi att kräva råvara från uthålligt skötta skogar och ett skogsbruk som tar största möjliga hänsyn till alla arters behov av livsmiljöer.

När detta var klart bildade Anders Bosenius, Bengt Henricson och Eva Zwahlen stiftelsen Sundare Liv och överförde samtidigt alla immateriella rättigheter till stiftelsen.

Vi förstärkte därefter organisationen med att tillföra ytterligare kompetens inom design för biologisk mångfald.

Vi känner nu att det är dags att spänna bågen. När pilen ger sig iväg kommer den låta höra av sig.

 

Miljöindustrialism och biosfäriska lösningar

Av Anders Bosnius

Vi som växte upp på 70- och 80-talen kommer ihåg hjälten McGyver, som med sin sinnesnärvaro och uppfinningsrikedom löste svåra problem. Med bland annat sin schweiziska armékniv löser han svårigheter på ett respektfullt sätt gentemot både människor och miljö. Han använder inte skjutvapen och han värnar om allt levande och miljö.

Idag ser vi tydligt behovet av kreativa människor som skapar nya schweiziska arméknivar som kan lösa våra samtida problem och samtidigt sträva mot visionen om ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Byggbranschens dilemma

av Bengt Henricson

I visa branscher går utvecklingen snabbt, så snabbt att de anställda själva knappt hänger med. I andra branscher går det långsammare, ibland så långsamt att en revolutionerande förändring knappt noteras från ett år till ett annat. Byggbranschen är ett sådant exempel där det nu pågår en process som kommer att förändra sektorn i grunden. Det finns ett antal drivkrafter som tvingar fram den förändring vi nu ser. Dessa är:

Läs mer

Livsstilsresiliens

av Eva Zwahlen

Resiliens är ett svårt ord som betyder motståndskraft, elasticitet… Ordet används ofta när man talar om ekosystem och beskriver ett ekosystems förmåga att utstå störningar och återhämta sig efter störningar. Bränder, överbete, stormar, giftexponering, klimatförändringar stressar ekosystem och får de ur balans. Om ekosystemet återgår till sitt ursprungliga läge efter störningen är det resilient. Om störningen är för stor eller om ekosystemet utarmats på sin resilient kan ekosystemet nå en tipping point och anta ett annat läge. Det kan bli till det bättre för vissa arter, men till det sämre för det stor flertalet. Läs mer

Framtiden stakas ut i svunna tiders spår

Av Inger Henricson

En över tvåhundra år gammal träbänk från en fäbod i södra Lappland, sänder hälsningar, inte bara till oss som lever nu, utan vidare långt in i framtiden. Till fäboden vid Dopaberget har besökare kommit och gått, vilat en stund på bänken och som tack ristat sina namn eller bomärken i träet. När hela översidan var fulltecknad vände de på bänken och fyllde även dess undersida med sina namn, hälsningar och hemliga kärleksbekännelser. Läs mer

Varför biologisk mångfald?

av Eva Zwahlen

Är biologisk mångfald viktig och för vem? Tidigare generationer har tagit naturen för given. Vi som passerat de femtio har levt livet i en utförsbacke vad gäller biologisk mångfald. Utarmningen av naturen är en långsam process som man inte ser som ung, man föds ju in i världen så som den ser ut. Ju äldre man blir desto fortare upplever man att naturen förändras. Är det min upplevelse av förändringen eller är det processen som går i allt snabbare takt? Läs mer

Uppfinnarens dilemma

av Eva Zwahlen

Vilken uppfinnare drivs enbart av att tjäna pengar? Jag har aldrig stött på någon. De flesta uppfinnare vill lösa ett problem, ett problem de själva har eller som de ser att många människor har. Ibland utgår uppfinningen från behovet och inget specifikt problem. Det var så jag kom på min uppfinning. Jag såg behovet av vackra rum. Jag såg också hur det skulle göras på ett nygammalt sätt. Att man sen lyckas värpa ett guldägg är ju ingen drivkraft. Det bara blev så.

Läs mer