Framtiden stakas ut i svunna tiders spår

Av Inger Henricson

En över tvåhundra år gammal träbänk från en fäbod i södra Lappland, sänder hälsningar, inte bara till oss som lever nu, utan vidare långt in i framtiden. Till fäboden vid Dopaberget har besökare kommit och gått, vilat en stund på bänken och som tack ristat sina namn eller bomärken i träet. När hela översidan var fulltecknad vände de på bänken och fyllde även dess undersida med sina namn, hälsningar och hemliga kärleksbekännelser. Hur stort är det inte att där finna meddelanden från sina sedan länge bortgångna förfäder. Tallen, som bänken snickrats av, har växt i den norrländska skogen ett hundratal år innan den sågats ner och förvandlats till den bänk som i sin tur säkert kommer att förbli intakt i många hundra år till. En produkt av naturligt rent material, helt utan tillsatser av konstlade ämnen.

Eva Zwahlens företagsidé Sunda Rum är att från vår svenska skogsråvara tillverka vackra, slitstarka och rena väggpaneler, tak, bänkar, lister, mm, och med moderna metoder vidareutveckla de sniderier som besökarna gjorde på fäbodens träbänk. Med fantasi och kreativitet har hon tagit steget framåt och skapat miljöer för framtiden där höga krav ställs på material och tillverkningsmetoder. Miljöer, där konsumenten själv, om den så önskar, kan skapa sina egna mönster. Sunda Rum står ännu i början av sin utveckling, men företaget, som fyller alla krav på miljötänkande från råvara till färdig produkt, kommer utan tvivel att växa och låta tala om sig i framtiden. Intäkterna från Sunda Rum går till stiftelsen SUNDARE LIV, vars syfte är att bevara biologisk mångfald, vilket ytterligare höjer ribban och visar det ansvar för både människor och miljö som skaparen av företaget besitter.  

Naturskog – Västerbotten