Byggbranschens dilemma

av Bengt Henricson

I visa branscher går utvecklingen snabbt, så snabbt att de anställda själva knappt hänger med. I andra branscher går det långsammare, ibland så långsamt att en revolutionerande förändring knappt noteras från ett år till ett annat. Byggbranschen är ett sådant exempel där det nu pågår en process som kommer att förändra sektorn i grunden. Det finns ett antal drivkrafter som tvingar fram den förändring vi nu ser. Dessa är:

  • En är nödvändigheten att vända den obalanserade produktivitetstillväxt som branschen lider av i mer eller mindre stor utsträckning i alla länder. Detta har gjort byggandet allt dyrare i förhållande till köpkraftstillväxten vilket hamnat under radarn den senaste tiden tack vare historiskt låga räntor, inkomstskattesänkningar och det faktum att en ökad andel av alla familjehushåll lever på två löner. Nu kan inte räntorna bli lägre, fler i hushållen kan inte arbeta och det blir svårt med skattesänkningar om dagens offentliga service skall behållas när en allt större andel av befolkningen behöver sjukvård. Om inte byggkostnadsutvecklingen bromsas når vi till slut en punkt där vi inte kommer att ha råd att bygga de bostäder, sjukhus, kontor, handelsplatser och all annan infrastruktur vi behöver för att möta framtiden.
  • Digitaliseringen. BIM (Building Information Model) och andra initiativ bryter in i branschen från alla fronter. Detta är i grunden positivt då det har stor potential att sänkta byggkostnaderna genom snabbare, tydligare och enklare processer med mindre fel och brister.
  • Prefabricering. Detta är inget nytt men nu drivs den på alla fronter, från volymbyggda flerbostadshus, kompletta kök/våtrum, WC installationer till fasadlösningar och inredning. Detta är en naturlig konsekvens av behovet att pressa byggkostnaderna med snabbare processer och mindre kostsamma fel.
  • Ökade krav på miljö, energi och hållbarhetsfrågor har den senaste tiden vuxit fram till den starkaste nya drivkraften. Byggherrar, hushåll och hyresgäster i alla sektorer av marknaden ställer allt tuffare miljö- och energikonsumtionskrav på de byggnader man upphandlar eller hyr in sig i. Vi ser certifieringssystem som ”Sunda hus” och ”Svanen” samtidigt som livscykelanalyser (LCA) stegvis blir en allt naturligare del i projekteringen. Detta är här för att stanna och det har redan förändrat förutsättningarna för många byggmaterial och systemlösningar. 

Utvecklingen skapar ett svårt dilemma och en stor utmaning för branschen. Ökade krav på miljö, hållbarhet, energikonsumtion och teknisk funktion ökar kostnaderna på kort och ibland även medellång sikt samtidigt som byggkostnadsutvecklingen måste vända. 

Det är därför uppfinningen och tekniken med mönstertryckta inredningsprodukter i trä är så rätt i tiden. Vi utnyttjar närodlad rikligt tillgänglig furu/fura till lösningar som tidigare krävde dyra och/eller sällsynta träslag från känslig regnskog. Tillverkningsprocessen ger även en jämnare och säkrare kvalitet vilket minskar spill och risken för dyra misstag.

Tekniken summerar begreppet hållbarhet mycket väl i material, transporter, arbetsmiljö, säkerhet, miljö- och social hänsyn. Att lösningarna dessutom blir billigare får betraktas som en positiv bieffekt.

Bengt är medlem i styrelsen för Stiftelsen Sundare Liv och har varit med sedan starten.