Varför en stiftelse?

av Eva Zwahlen

Ställ dig frågan ”varför” fem gånger och du hittar grundorsaken, finns det ett talesätt som säger. Jag tror inte att det räcker med fem gånger för att finna svaret på denna komplexa fråga. Ställer du frågan ”varför” till olika personer får du också olika svar. Under fliken Om styrelsen kan du läsa hur styrelsens medlemmar har svarat på frågan. Så varför har vi bildat stiftelsen Sundare Liv? Här kommer ett försök till ett lite längre svar.

Som innovatör har jag bestämt hur värdet av uppfinningen ska användas innan det är skapat. Då behöver inte människor bråka om pengar som inte finns och ingen behöver heller försöka värdera uppfinningen innan värde har uppstått. Pengarna som genereras av uppfinningen i en framtid kommer att komma alla till del genom att bidra till att bevara den biologiska mångfalden. I början en blygsam påverkan, men på sikt kan Stiftelsen Sundare Liv verkligen komma att göra skillnad.

För mig handlar stiftelsen om att få ingå i ett sammanhang. Som entreprenör har jag blivit väldigt ensam. Man skapar ett nytt system, gör saker som ingen annan har gjort förut, bär hela ansvaret. Ensamheten skapas egentligen av aktiebolagets konstruktion. Den som äger skördar frukterna. Är man ensam ägare får man både baka kakan och äta den själv. Det är ju inget roligt. Speciellt inte att äta hela kakan. Det kan bli lite väl mastigt. Aktiebolagets enda sätt att motivera människor till att engagera sig är med pengar. Men om pengarna inte finns förrän de är genererade genom aktiebolaget, Hur gör man då för att engagera folk på riktigt?

Med stiftelsen får vi ett syfte som många kan ansluta sig till, kakan delas på flera och vi blir fler som bakar den. På så sätt kan kakan bli väldigt stor. Det kallas för Shared Vision på konsultspråk och skapar en stark drivkraft.

Det är först nu, efter faktiskt tjugo års äktenskap med min egen idé, som jag är mogen att bilda stiftelsen. Jag märker att det är hela min drivkraft. Det betyder inte att jag har en naiv inställning till aktiebolaget och dess vedermödor. Men att bygga upp aktiebolaget är för mig ingen drivkraft. Det är ett jobb!

Från början drevs jag av nyfikenhet att se hur uppfinningen skulle fungera i praktiken. När det var klart gick drivkraften över till att designa mönster. Den konstnärliga utmaningen att skapa något vackert med tekniken drev mig framåt. Men när det var uppnått tappade jag energin att driva utvecklingen vidare.

Först när jag såg den totipotenta lösningen i form av en stiftelse och delade de tankarna med Anders Bosenius och Bengt Henricson fick jag tillbaka energin. Jag konsulterade sedan tidigare aktieägare som alla hade förlorat sina insatta medel och presenterade tanken på att bilda en stiftelse för biologisk mångfald.  När min barndomsvän Barbro Diderholm, gav mig responsen. ”Lyckas du med det Eva så har du gjort något mycket stort.” Klart man vill lyckas då.

Ju fler människor jag pratade med desto tydligare blev visionen om stiftelsen. Nu när jag jobbar med den här hemsidan upplever jag verkligen ”the shift of mind”. Otroligt vilken skillnad. Nu jobbar jag för syftet och inte för min egen framgång. Vilken befrielse!

Dekorationspanel Väddö. Design Eva Zwahlen.
Alla rättigheter ägs av stiftelsen Sundare Liv.